vineri, 30 noiembrie 2012

Vivat Romania!

     România este locul în care m-am născut, am crescut şi trăiesc. 
Aici, pe acest pământ binecuvântat de Dumnezeu, am cunoscut viaţa, am avut o copilărie frumoasă, am primit o educaţie bună, am muncit, am iubit, am greşit, am luptat, am suferit şi am fost fericit.
Aici sunt toţi cei care mi-au fost, îmi sunt şi-mi vor rămâne dragi pentru totdeauna.
Nu sunt ceea ce aş fi vrut să fiu, dar iubesc oamenii din jurul meu, iubesc locurile natale, respect valorile acestei naţii şi port recunoştinţă celor care au făcut posibilă această minune, care se numeşte România.
La mulţi ani români!
VIVAT ROMÂNIA!

duminică, 25 noiembrie 2012

Despre milostenie şi înţelepciune

Cartea Înţelepciunii lui Isus Sirah
1. Fiule, să nu laşi pe cel sărac lipsit de hrană şi ochii celor nevoiaşi nu-i face să aştepte.
2. Sufletul flămând să nu-l întristezi şi să nu urgiseşti pe om când are lipsă.
3. Inima necăjită nu o tulbura şi nu întârzia a da celui lipsit.
4. Rugăciunea celui necăjit nu o lepăda şi nu-ţi întoarce faţa ta de la cel sărac.
5. De la cel în lipsă nu-ţi întoarce ochiul şi nu da loc omului să te blesteme.
6. Că rugăciunea celui ce te blestemă pe tine, întru amărăciunea sufletului său, o va auzi Cel care l-a făcut pe el.
7. Fă-te iubit adunării şi celui mai mare smereşte capul tău.
8. Pleacă săracului urechea ta şi cu blândeţe răspunde-i cele de pace.
9. Scoate pe cel năpăstuit din mâna celui ce năpăstuieşte şi să nu fii slab de înger când judeci.
10. Fii celor orfani ca un tată şi ca un bărbat pentru mama lor.
11. Şi vei fi ca fiu al Celui Preaînalt şi El te va iubi mai mult decât mama ta.
12. Înţelepciunea înalţă pe fii săi, şi poartă grijă celor care o caută.
13. Cel care o iubeşte, iubeşte viaţa şi cei care se scoală dis-de-dimineaţă se vor umple de veselie.
14. Cel care o ţine va moşteni mărire şi oriunde va merge îl va binecuvânta Domnul.
15. Cei care o slujesc vor sluji Celui Sfânt şi pe cei care o iubesc, îi iubeşte Domnul.
16. Cel care ascultă de ea va judeca neamuri şi cel care se apropie de ea va locui fără grijă.
17. Cine are încredere în ea are parte de ea şi urmaşii lui o moştenesc,
18. Că umblă cu el cu faţa ascunsă şi-l încearcă la început cu ispite, şi-l înfricoşează, şi-l strâmtorează,
19. Şi-l chinuieşte cu învăţătura sa, până ce va prinde încredere în el, şi-l va ispiti întru îndreptările sale.
20. Şi iarăşi se va întoarce drept la el şi-l va veseli şi îi va descoperi lui cele ascunse ale sale.
21. Iar de va rătăci, îl va părăsi şi-l va da în mâinile căderii lui.
22. Păzeşte vremea şi fereşte-te de rău şi pentru credinţa sufletului tău nu te ruşina.
23. Căci este ruşine care aduce păcat şi este ruşine care aduce mărire şi har.
24. Nu lua seama la nimeni când este vorba de paguba sufletului tău şi să nu te ruşinezi pentru pierderea ta.
25. Nu opri cuvântul în vreme de mântuire,
26. Că din cuvânt se cunoaşte înţelepciunea şi din graiurile limbii învăţătura.
27. Nu grăi împotriva adevărului, ci ruşinează-te de lipsa ta de învăţătură.
28. Nu-ţi fie ruşine a mărturisi păcatele tale şi nu sta împotriva curgerii râului.
29. Nu te supune omului nebun şi nu măguli faţa celui puternic.
30. Până la moarte luptă-te pentru adevăr, şi Domnul Dumnezeu se va lupta pentru tine.
31. Nu fi aspru cu limba ta şi leneş în lucrurile tale.
32. Nu fi ca un leu în casa ta şi nu necăji cu mânie pe casniciii tăi.
33. Să nu fie mâna ta întinsă la luat şi strânsă la dat.

luni, 19 noiembrie 2012

Remember

70 de ani de la dezastrul suferit de Armata Română
la Cotul Donului (Stalingrad).
Recunoştinţă eroilor!

Culorile toamnei noastre

Culorile toamnei sunt culorile dorului.

Toamna asta nu e încă toamna noastră.

duminică, 18 noiembrie 2012

În aşteptarea lui Don Quijote


 Ţine minte, dragul meu Sancho, de la cel care are multe merite, se şi aşteptă să facă mai mult.
 Chiar şi între demoni există unii mai răi decât ceilalţi, iar între mulţi oameni răi e de regulă şi câte unul bun.
 Încearcă să descoperi adevărul ascuns, atât după făgăduinţele şi darurile bogatului, cât şi după vaietele şi rugăminţile săracului.
 Întotdeauna, Sancho, se spune că a face bine celor răi e un fel de a arunca apă în mare.

Nu-i amintire care să nu se şteargă cu timpul, nici durere pe care să nu o mistuie vremea.

 Îmbracă-te ca lumea, că un băţ gătit nu mai seamănă a băţ.
 Libertatea, Sancho, este unul din darurile cele mai de preţ pe care cerul l-a dăruit oamenilor: cu ea nu pot fi asemuite nici bogăţiile pe care le ascund pământul şi marea; pentru ea, ca şi pentru cinste, poţi şi trebuie sa-ţi dai şi viaţa; iar pierderea ei este cel mai mare rău ce ţi se poate întâmpla.
 Mănâncă puţin şi cinează şi mai puţin, deoarece sănătatea întregului corp se făureşte în bucătăria stomacului.
Fii cumpătat la băutură, ţinând socoteală că vinul băut peste măsură, nici nu păstrează tainele şi nici nu se ţine de cuvânt.
Miguel de Cervantes în Don Quijote de la Mancha

sâmbătă, 17 noiembrie 2012

Târzie toamnă dobrogeană

Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o floare. Albert Camus
Bruma de poezie care, de bine,de rău, învăluie acest pământ, emană din toamna veşnică a Creatorului şi dintr-un cer necopt pentru a-şi scutura stelele. Emil Cioran
Căderea soarelui şi căderea frunzelor dădeau ceasului de toamnă o gravitate îngândurată. Ionel Teodoreanu
Toamna berzele pleacă, dar copiii continuă să se nască. Valeriu Butulescu
Câteodată toamna îşi prelinge covorul de frunze, vânt şi melancolie peste sufletele în care tocmai înmugurise primăvara. Andreea Trifu
Toamna pleacă rândunelele. Rămân ciorile copleşite de răspundere. Valeriu Butulescu
Un pâlc de mesteceni năpădiţi de toamnă îşi aşteaptă poetul. Vasile Ghica
Toamna, ca o inflaţie de frunze. Valeriu Butulescu
Mai deunăzi îi spuneam lui Vania că niciun peisaj, din orice anotimp şi de oriunde ar fi el, nu e frumos dacă nu cuprinde şi o coadă de mâţă. 
Acesta este un cuplu fericit şi un argument că am avut dreptate.

Toamna păsările cântă rar şi fără convingere. Valeriu Butulescu
15 noiembrie 2012 în pădurea Ciucurova                                  ifim foto

Postarea participă la  provocarea  Life în Pictures 
şi  jocul  HAPPY WEEKEND! - Ediţia 35.

vineri, 16 noiembrie 2012

Hotel Delta

Par să fie şi nişte reflexii în apa tulbure.
15 noiembrie 2012 pe malul Dunării, la Tulcea.

Ieri, când le-am făcut, nu-mi trecu prin cap să fac nişte fotografii cu care să particip la   "Reflexii in Oglinda"

sâmbătă, 10 noiembrie 2012