marți, 1 ianuarie 2013

Символ веры (Simbolul Credinţei)

Символ веры

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли,
 видимым же всем и невидимым. 
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, иже от
 Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, имже вся быша.
 Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося
от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при 
Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресша в третий
 день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки
 грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию небудет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго,
 Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
 Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
 Исповедую едино крещение во оставление грехов.
 Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
Crezul sau Simbolul Credinţei

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului și al pământului,
 al tuturor celor văzute și nevăzute.
Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut,
 Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii.
 Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut;
 Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri
 și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut om.
Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat.
Și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui.
Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.
Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede,
 Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aștept învierea morților. Și viața veacului ce va să vie. Amin!Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Oricine poate comenta, dar să ţină cont de ceea ce a spus Socrate:
"Vorbeşte ca să te cunosc".